Lagjja e Gjelbër shumë afër jush! 🌳

PARA

PRAPA

tipi A

248.45 m2

tipi b

246.16 m2

PARA

PRAPA

PARA

PRAPA

tipi c

246.16 m2

tipi d

322.16 m2

PARA

PRAPA