Lagjja e Gjelbër shumë afër jush! 🌳

Lesna kujdeset për ambientin

Dyert dhe dritaret e drurit dhe dru/alumin nga LESNA prodhohen nga lënda e parë e cila vjen nga pyjet e certifikuara FSC nga furnizues të njohur. Ne e bëjmë sipërfaqen e drurit me një trajtim ekologjikisht miqësor. Së bashku me përdorimin e super qelqit me energji low-e, e ardhmja duket e ndritshme – nga prodhimi deri te përdoruesi i fundit për mjedisin tonë të përbashkët.

Druri i cilësisë së lartë është më i përshtatshëm se çdo material tjetër për prodhimin e dritareve dhe dyerve. Për ne është e rëndësishme se nga cili furnitor vjen druri që do të përpunohet. Prandaj, gjithmonë jemi furnizuar me dru nga pyjet e kontrolluara, ku shkalla e ripyllëzimit është më e madhe se ajo e prerjes.